‘Kloostergasten’ op tv: Thomas Cammaert in gesprek met abt Denis Hendrickx

Wat een mooie tv uitzending van Kloostergasten op zondag 18 september op NPO2. Acteur Thomas Cammaert gaat in de prachtige tuin van de Abdij van Berne met abt Denis Hendrickx in gesprek. Onder meer of de Norbertijnen in de abdij openlijk homoseksueel kunnen zijn.
Op deze fijne plek is ons kantoor en ondersteunen we met Solidair met India concrete projecten voor kansarme groepen in India op het gebied van onderwijs, coöperatie, microkrediet, gezondheidszorg en werkgelegenheid.

Straatkinderen op het rechte pad

Gebrek aan respect voor de rechten van minderjarigen die de wet overtreden, leidt er vaak toe dat rechtssystemen hen minder beschermen dan volwassenen. Om ze weer op het rechte pad te krijgen, heeft Fr. Antony in 2000 het ‘ECHO Center for Juvenile Justice’ in Bangalore opgericht.

De kracht van ondernemerschap

In 2008 strijken rondtrekkende stammen neer in de bossen vlakbij de priorij van Mananthavady in Kerala, India. Aan de rivieroever raakt Father Jose Chempu met ze aan de praat. Als hij mee loopt naar hun tijdelijke hutjes in de rimboe, ziet hij onder welke erbarmelijke omstandigheden ze leven. Hij besluit te gaan helpen.

Nieuwsbrief juli 2022

Nieuwsbrief Solidair met India juli 2022

In deze nieuwsbrief een update over de activiteiten van Solidair met India in het eerste half jaar 2022, waarbij de opstart van activiteiten na corona een grote rol speelt. Even voorstellen: nieuwe penningmeester – Jan Braat en nieuwe project coördinator in India – Fr. Raimant Prahabar. En de samenvatting van de Jaarrekening 2021.

Update vanuit het bestuur

Voorzitter Antoine Wintels vertelt over wat het bestuur van de stichting Solidair met India bezig houdt. “Het ‘normale’ leven keerde de afgelopen maanden ook in India weer terug. Vorig jaar werden we geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van COVID. Noodgedwongen hebben we veel ondersteuning moeten bieden aan directe hulp, simpel maar pijnlijk genoeg om te kunnen overleven. Gelukkig is het ergste achter de rug en zijn we weer volop aan de slag met de ondersteuning van ontwikkelingsgerichte projecten voor de allerarmsten op educatief, medisch en sociaal vlak.”

Vastenactie 2022 voor veilige toekomst straatkinderen in Ernakulam, Kerala – India

De vastentijd is een mooi moment om stil te staan bij de zorg en onderwijs voor de straatkinderen in de sloppenwijken van Ernakulam, in Kerala – India. Daarom is dit tijdens de Vastenactie 2022 het eigen doel waarvoor de Norbertijnenparochies, de Abdijkerk van Berne en de Titus Brandsma parochie in de regio Wageningen hebben gekozen. Wilt u bijdragen? Maak dan nu een mooi bedrag over op bankrekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50  t.n.v. Vastenactie, onder vermelding van project  401859.

Of stop uw bijdrage in een envelop en deponeer deze in de bus van de Abdij, Abdijstraat 49 onder vermelding van Solidair met India – Vastenactie 2022.

Laten wij in deze vastenperiode met z’n allen een mooi bedrag bij elkaar brengen voor deze kinderen. Bij het vorige project heeft u laten zien dat wij, ondanks de corona toch op een fors bedrag mogen rekenen, hopelijk lukt het dit keer weer. Het streefbedrag is  € 10.000,-  en als dit lukt, vult de Vastenactie dit aan met de helft tot € 15.000,- de totale kosten van dit project. Namens de kinderen: enorm bedankt voor uw gift!

Nieuwe projectcoördinator in India: Raimant Prahabar

Op 9 januari 2022 heeft Father Raimant Prabahar in India de projectcoördinatie overgenomen van Father Francis Xavier. Een mooie uitdaging voor de Norbertijn die in 2015 tot priester is gewijd en woont en werkt vanuit de abdij van Jamtara – Jabalpur.

Projecten in 2021: zeer gevarieerd

Met uw hulp heeft Solidair met India dit jaar weer bijzonder nuttige projecten kunnen ondersteunen. Zoals het realiseren van extra klaslokalen, een nieuw opleidingscentrum voor hotel management, huizen voor arme gezinnen, diverse investeringen in inkomensgenererende projecten, een nieuwe beroepsopleiding voor jongeren in de sloppenwijken van Mumbai en nog veel meer.