Onze stichting

India telt ruim één miljard inwoners. Daarvan leeft – volgens gegevens van de Indiase regering – een derde onder de armoedegrens. Dat zijn 350 miljoen mensen: meer dan twintig keer de bevolking van Nederland! Dus 350 miljoen kinderen en volwassenen, die nauwelijks genoeg te eten hebben, geen goede gezondheidszorg kennen en geen fatsoenlijk onderwijs kunnen volgen.

Stichting Solidair met India trekt zich het lot van deze kansarmen aan. Door het opzetten en ondersteunen van projecten in zeven verschillende deelstaten, proberen we de leefomstandigheden en de kansen van de armen in India te verbeteren.

Samen met u kunnen we veel doen.