Straatkinderen op het rechte pad

06-07_Opleiding Straatkinderen_4

Gebrek aan respect voor de rechten van minderjarigen die de wet overtreden, leidt er vaak toe dat rechtssystemen hen minder beschermen dan volwassenen. Om ze weer op het rechte pad te krijgen, heeft Fr. Antony in 2000 het ‘ECHO Center for Juvenile Justice’ in Bangalore opgericht.

Onder zijn bezielende leiding, krijgen ze zorg en bescherming en geeft hij een stem aan duizenden verwaarloosde kinderen via rechtsbijstand, counseling en begeleiding naar van kinderen uit observatiehuizen, opvangcentra en kindertehuizen. ECHO biedt bovendien informeel onderwijs, beroepsopleidingen, arbeidsbemiddeling en follow-ups om de vrijgelaten jongeren te monitoren. Zo zetten ze dagelijks kinderen in hun kracht.

Intussen zet ECHO zich al meer dan 20 jaar in om deze kansarme en kwetsbare jongeren opleidingsmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt te bieden. In navolging van de succesvolle verkeerspolitie opleiding, is enkele jaren geleden een Hotel Management Programma gestart. Tot nu toe hebben vijf groepen het Hotel Management Programma doorlopen en hebben 350 kinderen via werk hun sociale en financiële positie kunnen verbeteren.

Opening nieuw opleidingscentrum

In 2021 is gestart met de bouw van een nieuw opleidingscentrum met vijf verdiepingen. Hierdoor kunnen de komende vijf jaar maar liefst 750 leerlingen worden opgeleid tot gekwalificeerde werknemers, die goed voorbereid zijn om in hotels en in de dienstverlening aan de slag te gaan. De officiële opening vond plaats op 20 april 2022, waarbij zowel afgevaardigden van de Hindoe gemeenschap, Boeddhisten, Moslims en Christenen aanwezig waren en hun zegen uitspraken.

Namens de kinderen bedanken wij u hartelijk voor de financiële bijdrage aan de onderwijsprogramma’s en de nieuwbouw. Zij hebben weer een toekomst

Gebrek aan respect voor de rechten van minderjarigen die de wet overtreden, leidt er vaak toe dat rechtssystemen hen minder beschermen dan volwassenen. Om ze weer op het rechte pad te krijgen, heeft Fr. Antony in 2000 het ‘ECHO Center for Juvenile Justice’ in Bangalore opgericht.

Anderen lezen ook