Update vanuit het bestuur

2022.07.06_3 meisjes in schoolbank

Voorzitter Antoine Wintels vertelt over wat het bestuur van de stichting Solidair met India bezig houdt. “Het ‘normale’ leven keerde de afgelopen maanden ook in India weer terug. Vorig jaar werden we geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van COVID. Noodgedwongen hebben we veel ondersteuning moeten bieden aan directe hulp, simpel maar pijnlijk genoeg om te kunnen overleven. Gelukkig is het ergste achter de rug en zijn we weer volop aan de slag met de ondersteuning van ontwikkelingsgerichte projecten voor de allerarmsten op educatief, medisch en sociaal vlak.”

Hij vervolgt: “In april is het bestuur van Solidair met India samen met de directeur Anja Bekkers, aan de slag gegaan met de voorbereiding van een nieuw beleidsplan. Daartoe hebben we een aparte bijeenkomst georganiseerd om ons te verdiepen in een aantal fundamentele onderwerpen: wat zien we als onze belangrijkste taak, hoe en waarmee onderscheiden we ons, wat is de impact van ons werk, doen we de goede dingen, waar worden onze donateurs blij van en zijn er andere vormen van ondersteuning nodig in de toekomst? In onze maandelijks vergaderingen pakken we één van die strategisch onderwerpen bij de kop en nemen we daarover besluiten. Aan het einde van het jaar zullen we dan ons beleid voor de komende jaren vaststellen én uitdragen, want het goede werk van onze stichting is de echt de moeite waard om bij meer mensen bekend te zijn.”

Situatie in India

“In onze vergaderingen buigen we ons steeds vaker over de politieke situatie in India. Het groeiend hindoe fundamentalisme dreigt het functioneren te belemmeren van onze projectleiders: de Indiase Norbertijnen en de katholieke zusters waarmee zij samenwerken. Dat baart ons steeds meer zorgen. Dat geldt ook voor de gevolgen van klimaatverandering die leiden tot extreem hete zomers met alle gevolgen van dien met name voor de allerarmsten.”

Elkaar ontmoeten

Door het verdwijnen van de COVID-maatregelen was het mogelijk om elkaar weer fysiek te treffen. Antoine Wintels: “Daarmee kon een ontmoeting met onze vrijwilligers eindelijk plaatsvinden. Voor ons als bestuur erg belangrijk, want zonder de toegewijde inzet van onze vrijwilligers kunnen wij niet bestaan. Tijdens een sobere, maar plezierige en ontspannen lunchbijeenkomst op het terras van het Proeflokaal bij de Abdij van Berne, hebben we Ger Marien (financiële administratie) en Joop Braam (ICT) bedankt voor hun langjarige inzet. Ook hebben we afscheid genomen van Alex Peters en Jos van der Burght, respectievelijk als voorzitter en penningmeester. En hebben we stilgestaan bij het vertrek van Joke van Zutphen die tot 2020 actief was als directeur. Het bestuur stelt het erg op prijs dat zij bereid is om haar opvolgster Anja Bekkers te blijven ondersteunen met raad en daad.
Bij deze bijeenkomst waren ook de leden van ons Comité van Aanbeveling aanwezig, met wie wij voorafgaand in de reguliere bestuursvergadering bijgepraat hebben.”

Veranderingen

Wat is er veranderd in het bestuur? Antoine: “Rob Tanke heeft afscheid genomen en we zijn verheugd dat Maarten van de Weijer namens de Abdij zijn plaats heeft ingenomen. Vanwege drukke werkzaamheden is Martin de Visser gestopt als penningmeester. Gelukkig hebben we met Jan Braat een uitstekende opvolger gevonden. Een belangrijke functie! Immers, we willen zorgvuldig en transparant omgaan met de aan ons toevertrouwde gelden. Het gaat jaarlijks maar liefst om een bedrag van om en nabij de één miljoen.”

Plannen voor 2023

Goed om te horen! Wat zijn de plannen voor de toekomst? AntoineWintels: “De komende tijd zullen we ons intensief voorbereiden op 2023. Volgend jaar is het namelijk 100 jaar dat de eerste Norbertijnen vanuit Heeswijk naar India gingen. Alle reden om het werk van de Stichting Solidair met India extra onder de aandacht te brengen.”

Anderen lezen ook