Wat kunt u doen?

Particulieren, bedrijven, instellingen en scholen kunnen onze initiatieven ondersteunen. Eenmalig, of voor een langere tijd. Samen met u kunnen we veel. Echt, de kansarmen in India hebben ons nodig.

Particulieren

Misschien bent u getroffen door de situatie in India na het zien van een documentaire. Of na een bezoek aan het land. Misschien heeft u gewoon de behoefte iets te betekenen voor mensen die het minder goed getroffen hebben. Door onze stichting te steunen, helpt u heel concreet mensen in India aan een betere toekomst.

Of uw bijdrage geen druppel op een gloeiende plaat is? Nee, een kind is nooit slechts een druppel op een gloeiende plaat. Ja, en die druppel gloeit nog heel lang na!

Lees meer over schenken en nalaten aan goede doelen

Bedrijven

Je als bedrijf inzetten voor een goed doel inspireert en bindt. Het versterkt het ‘wij-gevoel’, verbreedt de horizon en vergroot de bedrijfstrots. Stichting Solidair met India informeert bedrijven graag over de mogelijkheden een project in India te ondersteunen. En dat kan op allerlei manieren. Het betekent winst voor de kansarmen in India, winst in de vorm van een goed gevoel bij de mensen die zich hebben ingespannen en winst voor de onderneming zelf in de vorm van een positief imago.

solidair-met-india-watkuntudoen-01
solidair-met-india-watkuntudoen-02
solidair-met-india-watkuntudoen-03

Scholen

Vanaf je vierde naar school, nooit honger en altijd schone kleding. Het lijkt zo vanzelfsprekend…, maar voor veel kinderen in India is dat een ongekende luxe. Stichting Solidair met India informeert scholen over de mogelijkheden zich te verbinden aan een van onze projecten. Het is een goede manier om leerlingen een breder wereldbeeld te verschaffen. Ze worden uitgedaagd verder te kijken dan hun vertrouwde omgeving en hun eigen behoeften. En ze leren te onderzoeken wat ze met hun eigen creativiteit en talent voor anderen kunnen betekenen.

Een kans dus, voor de kinderen in India én voor de kinderen in Nederland!

ANBI

Solidair met India beschikt over de ANBI-status, wat staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit houdt in dat Stichting Solidair met India als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw gift. Klik hier voor meer informatie.

Schenken en nalaten

Het voordeel van schenken aan ANBI’s is, dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld, omdat de Belastingdienst het verschil terugbetaalt na aangifte inkomstenbelasting.

Overeenkomst periodieke gift

Giften zorgen ervoor dat we ook de komende jaren projecten kunnen blijven steunen. Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan Stichting Solidair met India, kunt u de Overeenkomst Periodieke Gift downloaden, invullen en opsturen. Wij zorgen dan voor verdere afhandeling. Tevens geldt dat de gift minimaal 1 maal per jaar wordt gedaan, gedurende een periode van minimaal 5 jaar. Vaker en langer mag natuurlijk ook. De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.

De Overeenkomst Periodieke Gift geeft ons de zekerheid om het werk te kunnen blijven doen en u een belastingvoordeel. Stuur de ingevulde overeenkomst per e-mail naar info@solidairmetindia.nl of per post naar

Stichting Solidair met India
Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk

Nalatenschappen

Wilt u ook na uw leven onze projecten blijven steunen? Dan zou u kunnen overwegen om Solidair met India op te nemen in uw testament. Nalaten aan een ANBI heeft als voordeel dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. U kunt Stichting Solidair met India opnemen in uw testament als erfgenaam. U kunt zelf het percentage bepalen wat onze stichting ontvangt.Ook is het mogelijk om in uw testament een legaat op te nemen, waarbij u bepaalt welk bedrag of goederen Stichting Solidair met India ontvangt. U kunt een testament op laten maken bij een notaris naar uw keuze.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Brochure schenken en nalaten (pdf).