Vastenactie 2022 voor veilige toekomst straatkinderen in Ernakulam, Kerala – India

01_Vastenactie 2022_Solidair met India_38985_Ernakulam_Echo_2020.10.cl

Jeugdzorg voor straatkinderen in Ernakulam, Kerala – India

De vastentijd is een mooi moment om stil te staan bij de zorg en onderwijs voor de straatkinderen in de sloppenwijken van Ernakulam, in Kerala – India. Daarom is dit tijdens de Vastenactie 2022 het eigen doel waarvoor de Norbertijnenparochies, de Abdijkerk van Berne en de Titus Brandsma parochie in de regio Wageningen hebben gekozen. Wilt u bijdragen? Maak dan nu een mooi bedrag over op bankrekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50  t.n.v. Vastenactie, onder vermelding van project  401859.

Of stop uw bijdrage in een envelop en deponeer deze in de bus van de Abdij, Abdijstraat 49 onder vermelding van Solidair met India – Vastenactie 2022.

Laten wij in deze vastenperiode met z’n allen een mooi bedrag bij elkaar brengen voor deze kinderen. Bij het vorige project heeft u laten zien dat wij, ondanks de corona toch op een fors bedrag mogen rekenen, hopelijk lukt het dit keer weer. Het streefbedrag is  € 10.000,-  en als dit lukt, vult de Vastenactie dit aan met de helft tot € 15.000,- de totale kosten van dit project. Namens de kinderen:  enorm bedankt voor uw gift!   Lees meer >

Toekomst voor straatkinderen

In de deelstaat Kerala neemt de jeugdcriminaliteit sterk toe. De kinderen komen uit zeer  arme gezinnen, waarbij de vader verslaafd is aan alcohol of drugs. Soms wordt de moeder op zeer jonge leeftijd weduwe, of zijn vader en moeder beiden gestorven en is het kind wees. Zonder voldoende eten, zorg en liefde, komen ze geleidelijk op straat terecht en worden ze meegesleurd in het criminele circuit. Ze vertonen onverantwoordelijk gedrag en vormen een bedreiging voor de samenleving. In India worden jongeren die in aanraking met de politie zijn gekomen, opgevangen in ‘Observation Homes’, waar ze maximaal 4 maanden mogen blijven in afwachting van de rechterlijke procedures. Hierna worden ze voor langere termijn in ‘Special Homes’ geplaatst.

Zorg én onderwijs

In de achterstandsbuurt Vathuruthy in Ernakulam hebben de Norbertijnen een Jeugdzorgcentrum opgezet en daar bieden ze verschillende buitenschoolse onderwijsprogramma’s aan zo’n 50 tot 70 jongeren. Daarnaast hebben ze ook een ‘Special Home’ – Echo Jeevana Balabhavan, waar op dit moment 16 kinderen (5 -13 jaar) worden opgevangen die primair een dak boven hun hoofd nodig hebben en een veilige omgeving, plus zorg en onderwijs.

Het doel van de programma’s in beide huizen is opvang en ondersteuning voor jongeren onder de 18 jaar om hen zo te beschermen tegen criminaliteit en een betere toekomst te bieden. Dit gebeurt door de gezinnen en jeugdhuizen te bezoeken, gedragsstudies, het bieden van vaardigheidstrainingen en oriëntatieprogramma’s, onderwijs, medische zorg, counseling en programma’s gericht op re-integratie in de maatschappij. Op deze manier worden deze jongeren direct geholpen en meer dan 300 gezinnen beschermd.

Meer informatie

In de abdijkerk staat in de veertigdagentijd een kleine tentoonstelling over India. Meer informatie over het project vindt u  hier.

Anderen lezen ook