Wat doen wij?

Solidair met India ondersteunt concrete ontwikkelingsprojecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, werk en inkomen. Onze projecten richten zich zelden op één vlak. Want wat heb je aan scholing als je honger hebt? En hoe kun je werken als je ziek bent?

Stichting Solidair met India trekt zich het lot van deze kansarmen aan. Door het opzetten en ondersteunen van projecten in zeven verschillende deelstaten, verbeteren we stap voor stap de leefomstandigheden en de kansen van de allerarmsten in India. Naast deze structurele hulp, helpen we bij calamiteiten.

Samen met u kunnen we veel doen! 

Onderwijs

Goed onderwijs is een waardevolle investering in de toekomst van kinderen. Helaas is dit voor veel kinderen in India een ongekende luxe. In sommige streken zijn nauwelijks scholen en de kwaliteit van het onderwijs is vaak onder de maat. Ouders zijn over het algemeen niet in staat de kosten van onderwijs te dragen. Veel kinderen kunnen daarom niet naar school. Ze zwerven op straat of moeten werken.

Wij steunen onder andere:

 • De bouw van scholen op plaatsen waar geen of onvoldoende onderwijsvoorzieningen zijn.
 • De bekostiging van leermiddelen en salarissen van onderwijzend personeel.
 • De aanschaf van computers voor onderwijs en schooladministratie.
 • Crèches voor de jongste kinderen, zodat ouders kunnen werken.
 • Materialen en gereedschappen voor scholing en beroepstraining.

Werk & inkomen

In de arme en achtergestelde bevolkingsgroepen is het slecht gesteld met de positie van de vrouwen en jongvolwassenen. Ze zijn ongeletterd en hebben vaak geen enkele vorm van onderwijs gehad. Hierdoor hebben ze onvoldoende inkomsten en gebrek aan eten, waardoor gezondheidsproblemen ontstaan.

Wij steunen beroepsgerichte trainingen gericht op: marketing- en verkoop, computervaardigheden, verpleging, horeca, kapper, schoonheidsspecialiste, kleermaker, elektricien, loodgieter en videoproducent. Hierna kunnen ze direct aan het werk, worden ze economisch onafhankelijk en verbetert het inkomen van hun gezin.

Ook helpen we dagloners die een klein stukje land bezitten met zaden, plantmateriaal, uitleen van een tractor en het slaan van waterputten, zodat ze minder kosten en meer opbrengsten hebben.

Dit vergroot hun zelfredzaamheid.

Gezondheidszorg

Medische zorg is voor veel mensen in India verre van vanzelfsprekend. Het is er gewoon niet of het is niet te betalen. Bovendien lopen veel arme Indiërs onnodig schade aan de gezondheid op door een gebrek aan kennis en hygiëne. Ziekten als aids, polio, lepra en tuberculose maken in dit land veel slachtoffers. Wij steunen onder andere:
 • De bekostiging van medische voorzieningen voor klinische- en poliklinische zorg en apotheken.
 • Programma’s voor het verstrekken van medicijnen.
 • Bekostiging van zogenaamde mobiele medische posten voor medische hulp in afgelegen gebieden.
 • De behandeling van, en gespecialiseerde opvang en zorg voor onder meer lepralijders, aids- en tuberculosepatiënten.
 • Hulp voor (jeugdige) gehandicapten. Programma’s voor gezondheidsvoorlichting en preventie, onder meer op het gebied van: moeder en kind zorg, voeding en hygiëne, vaccinatie, en besmettelijke en (seksueel) overdraagbare ziekten.

Sociaal werk

Rechteloosheid, misbruik, sociale uitsluiting en uitzichtloze armoede tekenen het bestaan van veel Indiërs met name van de Dalits (kastelozen) en Tribals (stammen). Onderdrukking en misbruik van jonge kinderen en vrouwen zijn een harde, dagelijkse realiteit.

Wij steunen onder andere:

 • Empowerment en bewustwordingsprogramma’s gericht op vermindering van misbruik van jonge meisjes en vrouwen.
 • Trainingsprogramma’s gericht op zelfontwikkeling en maatschappelijke vaardigheden.
 • Rehabilitatieprogramma’s voor zwerfkinderen en jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest.
 • Opvang voor dakloze en verwaarloosde vrouwen en mannen.
 • Sociale en culturele voorzieningen en activiteiten voor ouderen, kinderen en gehandicapten.
 • Noodhulp. Voorzieningen in de eerste levensbehoeften van mensen in nood. Zoals eten, drinken en herstel c.q. bouw van huizen.

Hulp bij calamiteiten

Overstromingen, aardbevingen, tyfoons: natuurgeweld kan enorm veel schade aanrichten. Het leven van de mensen in de getroffen gebieden is vaak volledig ontwricht. Via haar netwerk biedt Stichting Solidair met India ondersteuning aan slachtoffers van noodlottige gebeurtenissen.

Fonds van de armsten

India kent geen vangnet voor mensen die in een noodsituatie verkeren. Er is geen werkeloosheidsuitkering, geen studiebeurs en geen arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Regelmatig ontvangt Solidair met India – via onze plaatselijke partners – verzoeken voor steun in individuele noodsituaties. Bijvoorbeeld voor acute medische hulp, huisvesting, een opleiding of het opzetten van een bedrijfje.

Met een bijdrage uit het ‘Fonds van de armsten’ verandert een uitzichtloze situatie in een kans.

Dit is een anonieme gift. Liever niet anoniem?
Klik hier voor het donatieformulier.