met hart en ziel
voor elkaar

Solidair met India ondersteunt concrete ontwikkelingsprojecten op het gebied van educatie, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Onze projecten richten zich zelden op enkel één van deze vlakken.

Privacyverklaring

By | Geen categorie

Vanaf 25 mei 2018 is de aangescherpte privacy wetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens. De Stichting Solidair met India krijgt ook te maken met de verplichtingen die uit deze wet voortvloeien.

De belangrijkste feiten rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, vatten wij voor u samen:

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens wij van u gebruiken
  • Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden
  • U heeft recht om in te zien hoe we uw data gebruiken
  • U heeft recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data)
  • U heeft het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om persoonsgegevens die worden verwerkt te wijzigen
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  • Uw persoonlijke gegevens zijn bij de Stichting Solidair met India goed beschermd

Voor een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u graag naar  de Privacy verklaring en de Cookieverklaring

Bekijk al onze projecten

Solidair met India ondersteunt concrete ontwikkelingsprojecten op het gebied van educatie, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Onze projecten richten zich zelden op enkel één van deze vlakken. Want wat heb je aan scholing als je honger hebt? En hoe kun je werken als je ziek bent?

Naast deze structurele hulp hebben wij speciale fondsen opgericht die aangewend kunnen worden in noodsituaties.

 

NAAR ONZE PROJECTEN