Jeugdzorg voor straatkinderen in sloppenwijken van Ernakulam, India – Project 38985

In de sloppenwijken van Ernakulam, in het zuiden van India neemt de jeugdcriminaliteit sterk toe. De kinderen komen uit zeer  arme gezinnen, waarbij de vader verslaafd is aan alcohol of drugs. Soms wordt de moeder op zeer jonge leeftijd weduwe, of zijn vader en moeder beiden gestorven en is het kind wees. Zonder voldoende eten, zorg en liefde, komen ze geleidelijk op straat terecht en worden ze meegesleurd in het criminele circuit. Ze vertonen onverantwoordelijk gedrag en vormen een bedreiging voor de samenleving. Daarom zijn de Norbertijnen in 2011 gestart met een opvanghuis voor jongens die in aanraking zijn geweest met politie en justitie. Daarnaast wordt bijles gegeven aan meer dan 50 kinderen in de slums van Ernakulam. De indirecte doelgroep zijn de families van de jongens: ze zien weer een toekomst voor hun kinderen, steunen alle activiteiten van dit sociaal centrum en komen op bezoek om hun kinderen te ontmoeten en leren te begrijpen.

Het doel van beide programma’s is een veilige plek bieden, waar jongeren tot ontwikkeling en bloei kunnen komen. Elk kind wat uit de criminaliteit blijft en zelfredzaam wordt door dit programma is er één. De jaarlijkse kosten bedragen € 26.000,-. Voor 2023 is nog nodig € 3.500,-

Zorg en onderwijs voor straatkinderen in de sloppenwijken van Ernakulam, Kerala – India

Om te voorkomen dat jongens jonger dan 18 jaar opgroeien voor galg en rad, krijgen ze huiselijke opvang en onderwijs. Ze leren lezen en schrijven, krijgen (beroeps-) onderwijs, medische zorg en hulp bij het oplossen van problemen. Hierdoor ontwikkelen ze zelfvertrouwen, vormen ze hun karakter en zijn ze in staat om fatsoenlijk werk te vinden en zelfredzaam te worden. Door dit project worden jaarlijks 76 kinderen direct geholpen en wordt de levensstandaard van meer dan 300 gezinnen versterkt.

Het project bestaat uit twee delen: 

  1. Opvanghuis waar de Norbertijnen 16 tot 25 kinderen van 5 -13 jaar opvangen in opdracht van India’s Social Justice Department in Kerala. De kinderen krijgen er gezond eten en drinken, hebben een veilig dak boven hun hoofd en groeien op in huiselijke omstandig-heden. Overdag volgen ze hun opleiding op twee nabij gelegen scholen.
  2. Jeugdzorgcentrum middenin de sloppenwijk, waar 50 tot 75 jongeren buitenschools onderwijs krijgen. Elk jaar variëren de aantallen en door de jaren heen zijn kinderen uit meer dan 300 families geholpen.

De verhouding jongen/meisje is op dit moment 40/60%. De benodigde school/lesmaterialen zijn onderdeel van het programma.  Het doel van beide programma’s is een veilige plek bieden, waar jongeren tot ontwikkeling en bloei kunnen komen. Elk kind wat uit de criminaliteit blijft en zelfredzaam wordt door dit programma is er één. De jaarlijkse kosten bedragen € 26.000,-.
Voor 2023 is nog nodig € 3.500,-

Ja, ik steun dit project

Project 38985
  • U kunt vanaf 10 euro doneren. Uw gift wordt goed besteed.
  • € 0,00
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.