Nieuwsbrief juli 2023

Solidair met India_Nieuwsbrief Juli 2023_vp

In de Nieuwsbrief van juli 2023 vindt u een update van onze voorzitter Antoine Wintels, het verslag van het werkbezoek in februari/maart van onze directeur Anja Bekkers en de samenvatting van de jaarrekening 2022 van onze penningmeester Jan Braat. Bovendien nodigen wij u van harte uit om u aan te melden voor de feestelijke bijeenkomst op 4 oktober, waarbij we stilstaan dat 100 jaar geleden de eerste norbertijnen zich vanuit Nederland in India vestigden. Naast het mooie programma samengesteld (zie pagina 5 van de nieuwsbrief) is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Anderen lezen ook