Update vanuit het bestuur

Dit jaar hebben er een aantal belangrijke wijzigingen plaatsgevonden. Zo hebben we afscheid genomen van Ger Marien en Joop Braamse, die zich vele jaren hebben ingezet als vrijwilliger op het gebied van financiën respectievelijk ICT. We willen hen hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid en inzet: zij hebben de stichting enorm geholpen bij de dagelijkse werkzaamheden. Ook heten we Rien Verkuijlen welkom, die voortaan de ICT taken verzorgt.

In februari is Alex Peters om gezondheidsredenen terugtreden als voorzitter van de Stichting Solidair met India. De afgelopen vijf jaar heeft hij zich met grote betrokkenheid ingezet voor onze Stichting, letterlijk met hart en ziel. Hij heeft de projecten in India bezocht, waardoor hij een goed beeld kreeg van wat er ter plekke nodig is en nam dit mee in zijn overwegingen. De afgelopen maanden misten wij zijn relativerende en prikkelende opmerkingen, zijn gedegen manier van het leiden van de bestuursvergaderingen en natuurlijk zijn humor.

In de periode van februari tot september was Henk Kappen actief als interim voorzitter en gezamenlijk hebben we gezocht naar een goede opvolger. Deze hebben we gevonden in de persoon van Antoine Wintels, die in september is gestart als voorzitter. Hij ziet uit naar een goede samenwerking met iedereen die bij de stichting betrokken is.

Anderen lezen ook