Category

Geen categorie

Directeur Joke van Zutphen neemt afscheid

By Geen categorie

Joke van Zutphen (links) geeft het stokje over aan Anja Bekkers (rechts)

Groot hart voor de allerarmsten in India

Na ruim tien jaar Solidair met India neemt Joke van Zutphen afscheid, ze gaat met pensioen. Afgelopen donderdag was haar laatste werkdag en het afscheid was (noodgedwongen door de coronaregels) in heel klein verband. Haar opvolger is Anja Bekkers.

Ze werkt het liefst achter de schermen, heeft een goed geheugen en is lenig van geest. Voelt feilloos aan welke projectaanvraag past bij welke donateur. ’n Goede match is immers belangrijk voor (langdurige) betrokkenheid en inzet. Transparant zijn is haar credo. Voortvarend neemt ze vrijwilligers, bestuur, donateurs in Nederland en de projecthouders in India mee in haar gedachtegang. Haar gevoel voor humor maakt zware zaken licht. Ze slaat spijkers met koppen en als dat lukt, verschijnt er een stralende lach op haar gezicht. Na ruim tien jaar Solidair met India neemt Joke van Zutphen afscheid, ze gaat met pensioen.

Opvolger is Anja Bekkers

In september is haar opvolger Anja Bekkers enthousiast is gestart bij de Stichting Solidair met India, op het kantoor in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. De afgelopen maanden heeft Joke haar haar taken en verantwoordelijkheden geleidelijk overgedragen. Anja heeft gewerkt voor internationale bedrijven in de food- en agribusiness op het vlak van marketing, communicatie en public relations. De afgelopen jaren heeft ze als interim professional, freelancer en adviseur gewerkt voor diverse MKB bedrijven en organisaties. Daarnaast heeft ze met veel plezier vrijwilligerswerk gedaan voor Hockeyclub HDL, de oudervereniging van gymnasium Bernrode en NIMA Zuid, de vereniging van marketeers. Momenteel is ze hoofdredacteur van het maandblad d’n HaDeejer.

Tentoonstelling over missiewerk Norbertijnen in India

By Geen categorie

Tentoonstelling over missiewerk Norbertijnen in India

Op zondag 20 oktober 2019 openen abt Denis Hendrickx en pastor Arockiadoss o.praem. om 16.00 uur in de Abdijkerk in Heeswijk-Dinther een tentoonstelling over het Norbertijnse missiewerk in India.

Het is 100 jaar geleden dat paus Benedictus XV een belangrijke brief publiceerde over de missionaire opdracht van de kerk. Daarom heeft paus Franciscus opgeroepen de maand oktober aan te merken als missie-maand.

De Abdij van Berne heeft aan deze uitnodiging gehoor gegeven omdat 50 medebroeders van 1923 tot 1984 als missionaris hebben gewerkt in India. Zij hebben ondermeer een abdij gesticht in Jamtara, een groot sociaal centrum in Mumbai (het voormalige Bombay) en in diverse plaatsen scholen gebouwd en zelfs twee ziekenhuizen opgericht.

Het werk was destijds een vorm van evangelisatie. Tegenwoordig ligt het accent vooral op ontwikkelingswerk in de vorm van scholing en maatschappelijke vorming. Daartoe werkt de Abdij nauw samen met de stichting ‘Solidair met India’. De zending heeft nu een wederzijds accent. Zo werkt in Tilburg een Norbertijn uit Jamtara binnen het pastoraal team.

De tentoonstelling is te bezichtigen alle dagen van 09.00 – 17.30 uur tot en met 1 december.

Bron: Abdij van Berne

Vastenactie 2019

By Geen categorie

Dit jaar wordt tijdens de Vastenactie wederom een project ondersteund van de Stichting Solidair met India, gevestigd in de Norbertijner Abdij van Berne te Heeswijk. De uitvoering gebeurt door fr.  Antoni Samy o.praem. van de Norbertijnen van Jamtara. Het betreft een project om de economische omstandigheden voor de bewoners van de omliggende dorpjes van Jabalpur te ondersteunen.

De Norbertijner parochies in Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Berlicum-Middelrode, Tilburg, Engelen, Bokhoven, en de Abdijkerk van Berne hebben samen dit project uitgezocht.

Read More

Privacyverklaring

By Geen categorie

Vanaf 25 mei 2018 is de aangescherpte privacy wetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens. De Stichting Solidair met India krijgt ook te maken met de verplichtingen die uit deze wet voortvloeien.

De belangrijkste feiten rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, vatten wij voor u samen:

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens wij van u gebruiken
  • Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden
  • U heeft recht om in te zien hoe we uw data gebruiken
  • U heeft recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data)
  • U heeft het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om persoonsgegevens die worden verwerkt te wijzigen
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  • Uw persoonlijke gegevens zijn bij de Stichting Solidair met India goed beschermd

Voor een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u graag naar  de Privacyverklaring en de Cookieverklaring

Vastenactie 2018

By Geen categorie

Dit jaar wordt tijdens de Vastenactie een project ondersteund van de Stichting Solidair met India, gevestigd in de Norbertijner Abdij van Berne te Heeswijk. De uitvoering gebeurt door de Norbertijnen van Jamtara. Het betreft het bouwen van 10 toiletten, opstarten van een coöperatie voor 5 vrouwen en hun gezinnen en beroepsonderwijs voor 20 kinderen.

De Norbertijner parochies in Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Berlicum-Middelrode, Tilburg, Engelen, Bokhoven, Hierden en de Abdijkerk van Berne hebben samen dit project uitgezocht.

Read More

Brochure schenken en nalaten

By Geen categorie

Met trots presenteren wij onze nieuwe brochure schenken en nalaten.  Schenkingen zijn voor ons van groot belang om ook de komende jaren projecten in India te kunnen blijven steunen. Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan Solidair met India, kunt u dat  doen middels een eenmalige of periodieke gift. Wilt u ook na uw leven onze projecten blijven steunen? Dan zou u kunnen overwegen om Solidair met India op te nemen in uw testament.

Alle informatie hierover en de fiscale gevolgen vindt u in de Brochure schenken en nalaten.

Wat hebben we gerealiseerd in 2016

By Geen categorie

Verslag over onze projecten in 2016

De Stichting Solidair met India is in de navolgende 7 deelstaten actief:

Uttar Pradesh, Jharkand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka en Kerala.

Ook in dit verslagjaar 2016 heeft directeur Joke van Zutphen samen met de projectcoördinator voor heel India fr. Francis Xavier o.praem., tweemaal gedurende ruim vier weken onze projecten geïnspecteerd. Tevens werd met de projecthouders de urgentie van nieuwe projecten besproken en beoordeeld.

Read More