Energie

Je zou het bijna vergeten, maar de geopolitieke spanningen zetten ook druk op de relatie tussen de Europese Unie en India. Meer dan ooit ziet de EU in India een aantrekkelijke bruid, die tegenwicht kan bieden aan de economische en politieke opmars van China en aan de agressie van Rusland. India is immers een groeiende […]

Nieuwsbrief december 2022

In deze nieuwsbrief een update over de activiteiten van Solidair met India. Onze directeur Anja Bekkers doet verslag van haar bezoek aan de projecten in oktober. Verder een overzicht van de lopende en afgesloten projecten in 2022. En natuurlijk aandacht voor de projecten waarvoor we uw hulp nodig hebben. Helpt u ons helpen?

India to the max

Mooi verhaal in d’n HaDeejer waarin onze directeur Anja Bekkers vertelt over haar bezoek aan de projecten in India. Ze maakte een reis van maar liefst 7.000 km en is onder de indruk van de bevlogen projecthouders, die elke dag hun schouders zetten onder onderwijs, sociaal en medisch werk. Ze ziet ter plekke dat kleine […]

Bezoek aan Indara – Mirpur – Ghosi in het noorden van India

We bezoeken drie scholen, plus een medische post met verloskamer en apotheek die ondersteund worden door Solidair met India. Fijn voor eerste hulp aan de schoolkinderen en onmisbaar in het kleine dorp: de hele bevolking heeft er plezier van. Leerlingen komen uit de hele regio, maar er is geen openbaar vervoer op het platteland. Dus gele schoolbussen zorgen voor vervoer en daarnaast is er een meisjes- en een jongensinternaat, waar ze…

‘Kloostergasten’ op tv: Thomas Cammaert in gesprek met abt Denis Hendrickx

Wat een mooie tv uitzending van Kloostergasten op zondag 18 september op NPO2. Acteur Thomas Cammaert gaat in de prachtige tuin van de Abdij van Berne met abt Denis Hendrickx in gesprek. Onder meer of de Norbertijnen in de abdij openlijk homoseksueel kunnen zijn.
Op deze fijne plek is ons kantoor en ondersteunen we met Solidair met India concrete projecten voor kansarme groepen in India op het gebied van onderwijs, coöperatie, microkrediet, gezondheidszorg en werkgelegenheid.

Straatkinderen op het rechte pad

Gebrek aan respect voor de rechten van minderjarigen die de wet overtreden, leidt er vaak toe dat rechtssystemen hen minder beschermen dan volwassenen. Om ze weer op het rechte pad te krijgen, heeft Fr. Antony in 2000 het ‘ECHO Center for Juvenile Justice’ in Bangalore opgericht.

De kracht van ondernemerschap

In 2008 strijken rondtrekkende stammen neer in de bossen vlakbij de priorij van Mananthavady in Kerala, India. Aan de rivieroever raakt Father Jose Chempu met ze aan de praat. Als hij mee loopt naar hun tijdelijke hutjes in de rimboe, ziet hij onder welke erbarmelijke omstandigheden ze leven. Hij besluit te gaan helpen.

Nieuwsbrief juli 2022

Nieuwsbrief Solidair met India juli 2022

In deze nieuwsbrief een update over de activiteiten van Solidair met India in het eerste half jaar 2022, waarbij de opstart van activiteiten na corona een grote rol speelt. Even voorstellen: nieuwe penningmeester – Jan Braat en nieuwe project coördinator in India – Fr. Raimant Prahabar. En de samenvatting van de Jaarrekening 2021.

Update vanuit het bestuur

Voorzitter Antoine Wintels vertelt over wat het bestuur van de stichting Solidair met India bezig houdt. “Het ‘normale’ leven keerde de afgelopen maanden ook in India weer terug. Vorig jaar werden we geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van COVID. Noodgedwongen hebben we veel ondersteuning moeten bieden aan directe hulp, simpel maar pijnlijk genoeg om te kunnen overleven. Gelukkig is het ergste achter de rug en zijn we weer volop aan de slag met de ondersteuning van ontwikkelingsgerichte projecten voor de allerarmsten op educatief, medisch en sociaal vlak.”