40-dagentijd actie voor vrouwen in de sloppenwijken van Indore, India

40 dagentijdactie 2024_34910_Indore_Zelfhulpgroep_SMI.lg

Dit jaar ondersteunen we samen met de Norbertijnenparochies en de Abdijkerk van Berne een programma dat zorgt voor een betere gezondheid, werk en inkomen voor de achtergestelde vrouwen in de sloppenwijken van Indore. Bovendien krijgen hun kinderen naschools onderwijs. We werken samen met de SJSM zusters die zich ter plekke actief inzetten.

Training, werk en inkomen voor vrouwen
Dit project zorgt voor de ontwikkeling en zelfredzaamheid van deze vrouwen door het opstarten van zelfhulpgroepen. Hier krijgen ze trainingen in persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, voeding en hygiëne. Via microkredieten helpen we vrouwen om een fatsoenlijk inkomen te verdienen, zodat ze economisch onafhankelijk worden en hun gezin kunnen onderhouden.
Ook volgen ze een vakopleiding om zelfstandig de kost te verdienen.

Onderwijs voor straatkinderen
Bovendien krijgen 180 kinderen naschools onderwijs via dit project. Door hun achterstand bij te spijkeren en ze te motiveren te leren, hebben ze weer een toekomst.

Hulp voor de allerarmsten
Laten we in deze vastenperiode met z’n allen een mooi bedrag bij elkaar brengen. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL18 RABO 0120 110 660 t.n.v. Solidair met India, onder vermelding van project 34910. Namens de vrouwen en kinderen: enorm bedankt voor uw gift!

Bron: Solidair met India


Anderen lezen ook