Kerstgedachte

Merry Christmas 2023

Een eeuwenoud verhaal blijkt weer helemaal van deze tijd: door onze eigen inzet kunnen wij mensen helpen een nieuw begin te maken. Namens de kinderen in India en hun families, wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.


Kerstmis kan niet zonder een stal
en daar omheen velden met schapen, een os en een ezel.
Stille nacht blijft overal gezongen.
Engelen fladderen wat rond,
Maria, Jozef en kind vormen het centrum,
wat herders er omheen en wat verder weg nog de drie wijzen.

Iedereen tekent met eigen gevoel
die plaats midden in de winternacht
waar engelen het nieuws verkondigen
en de verbinding zijn tussen hemel en aarde.

Een hulpeloos kind staat in het middelpunt met zijn moeder Maria.
Maria baart, ze wikkelt, ze legt het kind
in de kribbe, ze bewaart en denkt na.
Jozef staat vaak wat afgewend, in de schaduw.
Bevangen door vertwijfeling:
wat van dit kind te denken en wat zal ervan hem worden?

Herders, ze zijn de eerste getuigen,
niet de machtigen of schriftgeleerden.
Herders zijn eenvoudige mensen.
Als wachters lagen zij bij nachte in het veld.
Zo bleven zij symbool van bedachtzaamheid en trouw.

Drie Koningen zij komen van verre;
de wereld van alle kleur loopt te hoop
Wij komen tezamen om het nieuwe leven te vieren.
De wereld komt samen om een nieuw begin te maken
Komt, laten wij die wereld meemaken.

Denis Hendrickx o. praem
Abt van Berne

Een eeuwenoud verhaal blijkt weer helemaal van deze tijd: door onze eigen inzet kunnen wij mensen helpen een nieuw begin te maken. Namens de kinderen in India en hun families, wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Anderen lezen ook