Het project richt zich op de bewoners van 6 sloppenwijken..

In de arme en achtergestelde bevolkingsgroep is het m.n. met de positie van de vrouwen erg slecht gesteld. De bewoners hebben onvoldoende inkomsten en gezondheidsproblemen komen veelvuldig voor. De geletterdheid van m.n.de vrouwen is zeer achtergesteld; vaak hebben zij geen enkele vorm van  onderwijs genoten.

De fysieke en financiële hulp die geboden kan worden is zeer beperkt. Het project richt zich op de verbetering van de gezondheidstoestand, onderwijs en werkgelegenheid. Met name zal worden ingezet op het verbeteren van de positie van de vrouwen middels Self Help Groups, Income Generation Activities zodat de inkomenspositie en sociale status van de gezinnen verbetert en men meer economisch onafhankelijk is. Dit project is in 2018 gestart en wordt voor 3 jaar ondersteund.  De jaarlijkse kosten bedragen € 16.200,=

Ja, ik steun dit project

Project 34910
  • € 0,00
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.