Studiehulp aan kinderen in Pune – Project 35412
Dagelijks volgen 30 kinderen tussen 18.00 en 20.00 uur buitenschools onderwijs in Pune. Ze krijgen eten en drinken, leren lezen en schrijven, krijgen bijles, maken huiswerk en bereiden zich voor op de schooltoetsen. Thuis in de eenkamerwoning van hun ouders lukt dit niet. Vaak is er geen elektriciteit en zijn ouders niet in staat om hun kinderen te begeleiden, omdat ze zelf analfabeet zijn. De kinderen zijn erg teruggetrokken en verlegen; door middel van spel leren ze om voor zichzelf op te komen. Door deze studiehulp, kunnen ze de lessen op school beter volgen, wat goed is voor hun zelfvertrouwen en waardoor ze de school niet voortijdig verlaten. Dit geeft veel beter toekomstperspectief voor henzelf en hun familie. De jaarlijkse kosten bedragen € 1.800,-.  Met € 60,- helpt u een kind aan een betere toekomst.

Ja, ik steun dit project

Projectnummer 35412