Goed onderwijs zodat meisjes en jongens leren lezen en schrijven in Mirpur

Soort project: Onderwijs
Deelstaat: Uttar pradesh
Projectnummer: 33051

Ja, ik steun dit project

U kunt doneren vanaf €10,-. Uw donatie wordt goed gebruikt!

Met € 95,- zorgt u dat een kind een heel jaar naar deze school kan.

Mirpur is een klein dorp gelegen in de hoogvlakte van het Mau-district in het noorden van India. De bevolking bestaat veelal uit kleine, arme boeren. De leefomstandigheden zijn zwaar en vooral meisjes zijn erg kwetsbaar. Gebrek aan kennis over hygiëne en eigen eetgewoontes zijn de oorzaak van ziektes en andere gezondheidsproblemen.

Goed onderwijs is een waardevolle investering in de toekomst van kinderen. Helaas is dat voor veel kinderen in die regio een ongekende luxe. Er zijn nauwelijks scholen en de kwaliteit van het onderwijs is vaak onder de maat. Het is niet ongebruikelijk dat kinderen in hogere klassen niet kunnen lezen en schrijven. Ouders zijn niet in staat de kosten te betalen, waardoor veel kinderen niet naar school kunnen. Op deze school krijgen de kinderen de aandacht die ze verdienen, ontwikkelen ze hun talenten, leren ze samenwerken en leggen ze de solide basis voor hun vervolgstudie en werk. Zodat ze weer een toekomst hebben.

Dit project betaalt het schoolgeld van de allerarmste meisjes en jongens en daarmee kunnen ze meedoen in de maatschappij, zonder hun ouders met (nog meer) schulden op te zadelen.

In 2024 is nog nodig € 5.960,-. Met € 95,- zorgt u dat een kind een heel jaar naar deze school kan.

Uttar pradesh

Uttar Pradesh – hoofdstad Lucknow – een van de noordelijke deelstaten, is wat oppervlakte betreft (236.286 km2) de vierde deelstaat van India en met een bevolking van ruim 170 miljoen een van de dichtstbevolkte regio’s. Het gebied wordt als het ware ‘omkranst’ door de Ganges en de Yamuna, de twee heilige rivieren uit de Indiase mythologie. ‘Solidair met India’ ondersteunt projecten op het achtergebleven platteland, met name in Indara, Ghosi en MIrpur: drie dorpen waar de Norbertijnen zich al vele jaren inzetten voor goed onderwijs en verbetering van de sociale condities. Daarnaast zijn er medische posten. In het gebied wonen veel dalits. Zij nemen in de Indiase samenleving de meest ondergeschikte plaats in. De levensomstandigheden van deze agrarische bevolking zijn zwaar, en vooral meisjes zijn erg kwetsbaar. Door gebrek aan kennis over hygiëne en voeding ontstaan er ziektes en andere gezondheidsproblemen. Analfabetisme komt veel voor, vooral bij vrouwen en meisjes. Dit wordt veroorzaakt door de traditionele achterstelling van vrouwen (de vrouw staat ten dienste van de man) en de strenge scheiding van seksen. De achtergestelde positie van vrouwen is zelfs zichtbaar in de bevolkingsstatistieken. Hun levensverwachting is fors lager dan die van mannen, vanwege de al van kinds af aan sterk achtergestelde positie, de vroege vruchtbaarheid en het hoge sterftecijfer tijdens zwangerschap of geboorte. Ongeletterdheid en enorme armoede vormen de hoofdoorzaken van deze achtergestelde positie van vrouwen.