Palliatieve thuiszorg in Ernakulam, India

Soort project: Gezondheidszorg
Deelstaat: Kerala
Projectnummer: 38300

Ja, ik steun dit project

U kunt doneren vanaf €10,-. Uw donatie wordt goed gebruikt!

U helpt één patiënt voor € 92,-

Op het platteland rondom Ernakulam wonen eenzame oudere mensen, die ernstig en/of chronisch ziek zijn. Zij zijn voor de verzorging volledig afhankelijk van hun partner, zus of broer, die daardoor niet in staat is om te gaan werken en inkomen te verwerven. Vanuit de lokale overheidsinstanties worden de zieken 1 keer per maand bezocht; zij krijgen dan een geringe hoeveelheid medicijnen. Dat is onvoldoende.

Vandaar dat Norbi Care noodzakelijke ondersteuning biedt aan de allerarmsten in vijf dorpen via palliatieve thuiszorg, medische hulp en councelling, om de mentale stress te verminderen. Gestart in 2021 hebben ze tot nu toe 521 patiënten verzorgd, waarvan er 109 zijn gestorven. Wekelijks bezoekt een verpleegkundige samen met een norbertijnse pater 57 patiënten, allemaal bedlegerig. Het zijn senioren en mensen die een hersen- of hartinfarct, Parkinson, kanker etc. hebben (gehad), dus 10 tot 12 gezinnen per dag. Ze wassen, knippen en scheren, (doorlig)wonden worden verzorgd, geven verpleegzorg en counseling, ook aan de mantelzorgers. Bij noodgevallen schakelen ze een arts in en brengen de patiënt naar het ziekenhuis. Energiek doen ze hun zinvolle werk en vragen een bijdrage voor dit project.

Voor 2024 is nodig € 5.492,- U helpt één patiënt voor € 92,-

Dit project zorgt voor menswaardige thuiszorg van ernstig zieken:

  • Verlichten van pijn en andere verontrustende symptomen.
  • Geven van fysieke, psychologische én spirituele patiëntenzorg.
  • Creëren van goede sfeer om met de leefsituatie om te gaan.
  • Patiënten helpen zo actief mogelijk te leven tot de dood.
  • Zorgen dat de patiënt geen last wordt voor de familie.
  • Familie helpen omgaan met de ziekte van de patiënt en met de rouwverwerking.
  • Gezinsleden kunnen weer gaan werken en hun brood verdienen.

Kerala

In de zuidwesthoek van India ligt Kerala – hoofdstad Thiruvananthapuram – een kleine, dichtbevolkte deelstaat met een oppervlakte van 38.863 km² en een bevolkingsaantal van meer dan 32 miljoen. Kerala is bekend om zijn prachtige, lange zandstranden, afgezoomd door wuivende palmen. Bijzonder aantrekkelijk zijn de alom aanwezige rivieren en kanalen, meren en kreken, de zogenaamde ‘backwaters’. ‘Solidair met India’ ondersteunt in Eravipuram, een kustplaatsje in het zuiden van Kerala, onder meer een kinderhuis voor zwerfkinderen, een opvanghuis voor verwaarloosde vrouwen en projecten ten behoeve van de arme vissersbevolking. In het noordelijker gelegen Wayanad districht hebben de Norbertijnen van Mananthavady initiatieven genomen om de in stammen levende Adivasi te ondersteunen. Zij behoren tot de meest achtergestelde bevolking op het gebied van onderwijs, gezondheid en inkomen. Hiervoor is Sneha Norbertine Charitable Trust opgericht. Door middel van onderwijs en bewustwordingsprogramma’s op dorpsniveau richten zij zich op de zelfbeschikking en zelfredzaamheid van de mensen. Zij ondernemen ook verschillende ontwikkelingsactiviteiten die gericht zijn op verbetering van de levensomstandigheden en het welzijn van de armen en de gemarginaliseerden, ongeacht kaste, kleur, ras of religie.