Persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en studiehulp voor 71 meisjes kostschool Gulbarga

Soort project: Onderwijs
Deelstaat: Karnataka
Projectnummer: 36114

Ja, ik steun dit project

U kunt doneren vanaf €10,-. Uw donatie wordt goed gebruikt!

Voor € 147,- per jaar geeft u een meisje onderdak, voeding, schoolmaterialen en medische zorg.

Gulbarga ligt in het uiterste noorden van de deelstaat Karnataka. Het betreft een zeer arme, achtergebleven regio. De tribale bevolking (stammen)  behoort tot de meest achtergestelde groep. Ze werken als seizoensarbeider/dagloner op de landbouwbedrijven van grootgrondbezitters en kunnen nauwelijks in hun onderhoud voorzien. Het analfabetisme onder de lagere kasten is 60%. Veel kinderen van arme ouders en weeskinderen verlaten voortijdig de school en proberen werk te vinden in kleine winkeltjes of in de landbouw.

De Sacred Heart Brothers zetten zich in voor de ontwikkeling van de gemeenschap door middel van onderwijs, medische en sociale projecten. De nabijgelegen school richt zich met name ook op meisjes, omdat het in de dorpen gebruikelijk is, dat meisjes van jongs af aan met huishoudelijke taken en arbeid worden belast. Vaak worden ze al op zeer jeugdige leeftijd uitgehuwelijkt. De ouders zijn blij met deze kostschool voor meisjes, omdat het een veilige omgeving biedt, vlakbij de school. Ze zien dat hun kinderen goed voedsel krijgen, onderwijs kunnen volgen en begeleid worden in hun persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, hygiëne en studievaardigheden. De ouders van de kinderen kunnen nauwelijks in hun onderhoud voorzien. Om deze kinderen toch een goede kans te geven op een betere toekomst, wordt onze steun gevraagd.

Voor 2024 is een bedrag nodig van € 5.695,-. U voorziet een meisje van onderdak, voeding, schoolmaterialen en medische zorg voor € 147,- per jaar.

Karnataka

De deelstaat Karnataka, vroeger bekend als Mysore, ligt aan de westkant van het Deccan Plateau. Met een bevolking van ruim 53 miljoen mensen en een oppervlakte van 192.204 km² behoort Karnataka tot de grotere deelstaten van India. Bangalore, de hoofdstad van Karnataka, is een moderne stad met high-tech industrie. ‘Solidair met India’ ondersteunt ontwikkelingsprojecten onder meer in Bangalore en in achtergebleven plattelandsgebieden van N.R.Pura en Gulbarga. Gulbarga is een zeer arme, achtergebleven regio. Het analfabetisme is hoog. Veel kinderen werken in kleine winkeltjes of in de landbouw.