Schoolgeld kinderen Berny school in Gulbarga

Soort project: Onderwijs
Deelstaat: Karnataka
Projectnummer: 36110

Ja, ik steun dit project

U kunt doneren vanaf €10,-. Uw donatie wordt goed gebruikt!

Met € 95,- zorgt u dat een kind een heel jaar naar deze school kan.

Jewargi ligt in het uiterste noorden van de deelstaat Karnataka en is een zeer arme, achtergebleven regio. De bevolking bestaat voornamelijk uit tribals (stammen) en dalits (kastelozen). Veel mensen werken als seizoensarbeider/dagloner op landbouwbedrijven van grootgrondbezitters. Het analfabetisme is hoog.

Daarom is in 2005 de Bernyschool gestart voor kinderen met een grote leerachterstand uit de dorpen in de omgeving. De kinderen komen uit gemarginaliseerde gezinnen: kinderen van ouders die hiv hebben, wezen, kinderen van alleenstaande ouders en/of kinderen met een handicap. Er is speciale aandacht voor het onderwijs aan meisjes, zodat zij leren lezen en schrijven en zich kunnen ontwikkelen. Op dit moment zitten er 210 leerlingen op deze school, deels gehuisvest in het internaat op het terrein.

Vanwege de arme achtergrond zijn de ouders slechts beperkt in staat om schoolgeld te betalen.
Onze bijdrage aan de jaarlijkse kosten is € 13.500,-. Voor 2024 is nog nodig € 2.164,-. Voor € 95,- per jaar kan een kind naar school.

Karnataka

De deelstaat Karnataka, vroeger bekend als Mysore, ligt aan de westkant van het Deccan Plateau. Met een bevolking van ruim 53 miljoen mensen en een oppervlakte van 192.204 km² behoort Karnataka tot de grotere deelstaten van India. Bangalore, de hoofdstad van Karnataka, is een moderne stad met high-tech industrie. ‘Solidair met India’ ondersteunt ontwikkelingsprojecten onder meer in Bangalore en in achtergebleven plattelandsgebieden van N.R.Pura en Gulbarga. Gulbarga is een zeer arme, achtergebleven regio. Het analfabetisme is hoog. Veel kinderen werken in kleine winkeltjes of in de landbouw.