Buitenschools onderwijs voor kinderen in Hansa

Soort project: Onderwijs
Deelstaat: Jharkand
Projectnummer: 32304

Ja, ik steun dit project

U kunt doneren vanaf €10,-. Uw donatie wordt goed gebruikt!

Met € 37,- geeft u een kind een heel jaar avondschool.

De avondopleiding is vooral bedoeld voor de schoolgaande kinderen van Hansa en de omliggende dorpen. Er zijn ongeveer 100 leerlingen die gebruik maken van dit programma. Twee leraren zijn aangesteld om hierbij te helpen  Dit programma is gestart, omdat ze thuis niet in staat zijn om te studeren of huiswerk te maken, vanwege slechte huisvesting en het ontbreken van elektriciteit. Daarnaast is de kwaliteit van het overheidsonderwijs onder de maat. Om de kinderen toch op een bepaald niveau te kunnen laten studeren en schooluitval te beperken, wordt er in een hal gelegenheid geboden aan de kinderen om bijlessen te volgen en te studeren. Hierdoor behalen ze betere resultaten op school en daarmee creëren ze een beter toekomstperspectief voor zichzelf en hun familie.

De jaarlijkse kosten bedragen € 3.700,-. Voor € 37,- helpt u één kind.

Jharkand

‘Solidair met India’ ondersteunt verschillende projecten in Jharkand. De hoofdstad is Ranchi. De oppervlakte bedraagt 79.700 km2 en telt 27 miljoen inwoners. De activiteiten vinden plaats in Hansa/Khunti. Onder dit gebied vallen 8 dorpen. De bevolking van deze dorpen bestaat in totaal uit zo’n 15.000 mensen. Het grootste deel van de bevolking behoort tot twee stammen genaamd Munda en Sarna. De rest van de bevolking behoort tot de Hindoe-religie en de christenen. Er heerst veel bijgeloof onder de mensen en het analfabetisme is hoog. De maatschappelijke- en levensstandaard is erg laag. Vaak is er geen elektriciteit in de woningen en sommige woningen zijn zeer slecht van kwaliteit. Het drankmisbruik is eveneens een probleem. Om deze omgeving tot een hoger plan te ontwikkelen zijn er diverse activiteiten gerealiseerd. Er zijn inkomensgenererende activiteiten opgezet, zoals het opzetten van kippen-, varkens- en geitenbedrijfjes. Daarnaast zijn een aantal waterpompen aangelegd om het land te kunnen irrigeren, waarmee de opbrengst van het stukje land wat ze hebben, verbeterd kan worden. Ook is er een medische post voor de eerste hulp. Deze medische post geeft eveneens voorlichting op het gebied van hygiëne. De bestaande overheidsscholen zijn van slechte kwaliteit. Dit is de reden dat er in 2008 door de Norbertijnen gestart is met een school .