Jeugdzorg voor straatkinderen in sloppenwijken van Ernakulam

Soort project: Onderwijs
Deelstaat: Kerala
Projectnummer: 38985

Ja, ik steun dit project

U kunt doneren vanaf €10,-. Uw donatie wordt goed gebruikt!

Voor € 147,- per jaar geeft u een kind onderdak, voeding, schoolmaterialen en medische zorg.

In de sloppenwijken van Ernakulam, in het zuiden van India neemt de jeugdcriminaliteit sterk toe. De kinderen komen uit zeer  arme gezinnen, waarbij de vader verslaafd is aan alcohol of drugs. Soms wordt de moeder op zeer jonge leeftijd weduwe, of zijn vader en moeder beiden gestorven en is het kind wees. Zonder voldoende eten, zorg en liefde, komen ze geleidelijk op straat terecht en worden ze meegesleurd in het criminele circuit. Ze vertonen onverantwoordelijk gedrag en vormen een bedreiging voor de samenleving. Daarom zijn de Norbertijnen in 2011 gestart met een opvanghuis voor jongens die in aanraking zijn geweest met politie en justitie. Daarnaast wordt bijles gegeven aan meer dan 50 kinderen in de slums van Ernakulam. De indirecte doelgroep zijn de families van de jongens: ze zien weer een toekomst voor hun kinderen, steunen alle activiteiten van dit sociaal centrum en komen op bezoek om hun kinderen te ontmoeten en leren te begrijpen.

Het doel van beide programma’s is een veilige plek bieden, waar jongeren tot ontwikkeling en bloei kunnen komen. Elk kind wat uit de criminaliteit blijft en zelfredzaam wordt door dit programma is er één. De jaarlijkse kosten bedragen € 26.000,-. Voor 2024 is nog nodig € 12.500,-

Zorg en onderwijs voor straatkinderen in de sloppenwijken van Ernakulam, Kerala – India

Om te voorkomen dat jongens jonger dan 18 jaar opgroeien voor galg en rad, krijgen ze huiselijke opvang en onderwijs. Ze leren lezen en schrijven, krijgen (beroeps-) onderwijs, medische zorg en hulp bij het oplossen van problemen. Hierdoor ontwikkelen ze zelfvertrouwen, vormen ze hun karakter en zijn ze in staat om fatsoenlijk werk te vinden en zelfredzaam te worden. Door dit project worden jaarlijks 76 kinderen direct geholpen en wordt de levensstandaard van meer dan 300 gezinnen versterkt.

Het project bestaat uit twee delen:

  1. Opvanghuis waar de Norbertijnen 16 tot 25 kinderen van 5 -13 jaar opvangen in opdracht van India’s Social Justice Department in Kerala. De kinderen krijgen er gezond eten en drinken, hebben een veilig dak boven hun hoofd en groeien op in huiselijke omstandig-heden. Overdag volgen ze hun opleiding op twee nabij gelegen scholen.
  2. Jeugdzorgcentrum middenin de sloppenwijk, waar 50 tot 75 jongeren buitenschools onderwijs krijgen. Elk jaar variëren de aantallen en door de jaren heen zijn kinderen uit meer dan 300 families geholpen.

De verhouding jongen/meisje is op dit moment 40/60%. De benodigde school/lesmaterialen zijn onderdeel van het programma.  Het doel van beide programma’s is een veilige plek bieden, waar jongeren tot ontwikkeling en bloei kunnen komen. Elk kind wat uit de criminaliteit blijft en zelfredzaam wordt door dit programma is er één. De jaarlijkse kosten bedragen € 26.000,-.
Voor 2024 is nog nodig € 12.500,-

Kerala

In de zuidwesthoek van India ligt Kerala – hoofdstad Thiruvananthapuram – een kleine, dichtbevolkte deelstaat met een oppervlakte van 38.863 km² en een bevolkingsaantal van meer dan 32 miljoen. Kerala is bekend om zijn prachtige, lange zandstranden, afgezoomd door wuivende palmen. Bijzonder aantrekkelijk zijn de alom aanwezige rivieren en kanalen, meren en kreken, de zogenaamde ‘backwaters’. ‘Solidair met India’ ondersteunt in Eravipuram, een kustplaatsje in het zuiden van Kerala, onder meer een kinderhuis voor zwerfkinderen, een opvanghuis voor verwaarloosde vrouwen en projecten ten behoeve van de arme vissersbevolking. In het noordelijker gelegen Wayanad districht hebben de Norbertijnen van Mananthavady initiatieven genomen om de in stammen levende Adivasi te ondersteunen. Zij behoren tot de meest achtergestelde bevolking op het gebied van onderwijs, gezondheid en inkomen. Hiervoor is Sneha Norbertine Charitable Trust opgericht. Door middel van onderwijs en bewustwordingsprogramma’s op dorpsniveau richten zij zich op de zelfbeschikking en zelfredzaamheid van de mensen. Zij ondernemen ook verschillende ontwikkelingsactiviteiten die gericht zijn op verbetering van de levensomstandigheden en het welzijn van de armen en de gemarginaliseerden, ongeacht kaste, kleur, ras of religie.