Skip to main content

Schenken en nalaten

Sinds 1 januari 2008 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling ). Het voordeel van schenken aan ANBI’s is, dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld, omdat de Belastingdienst, na aangifte inkomstenbelasting, het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling waar uw voorkeur naar uitgaat.

Schenkingen zijn voor ons van groot belang om ook de komende jaren projecten in India te kunnen blijven steunen. Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan Solidair met India, kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. Sinds 1 januari 2014 hoeft dit niet meer door middel van een akte bij de notaris, maar kan dit gedaan worden met een onderhandse akte. De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn: De gift is vastgelegd met een onderhandse akte van schenking. Hiervoor kunt u de overeenkomst periodieke gift downloaden, invullen en opsturen. Wij zorgen dan voor verdere afhandeling. Tevens geldt dat de gift minimaal 1 maal per jaar wordt gedaan, gedurende een periode van minimaal 5 jaar. Vaker en langer mag natuurlijk ook.
De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.

Nalatenschappen

Wilt u ook na uw leven onze projecten blijven steunen? Dan zou u kunnen overwegen om Solidair met India op te nemen in uw testament. Nalaten aan een ANBI heeft als voordeel dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. U kunt Stichting Solidair met India opnemen in uw testament als erfgenaam. U kunt zelf het percentage bepalen wat onze stichting ontvangt.Ook is het mogelijk om in uw testament een legaat op te nemen, waarbij u bepaalt welk bedrag of goederen Stichting Solidair met India ontvangt. U kunt een testament op laten maken bij een notaris naar uw keuze.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Brochure schenken en nalaten