Skip to main content

Sociale voorzieningen

Rechteloosheid, misbruik, sociale uitsluiting en uitzichtloze armoede tekenen het bestaan van veel Indiërs met name van de Dalits (kastelozen) en Tribals (stammen). Onderdrukking en misbruik van jonge kinderen en vrouwen zijn een harde, dagelijkse realiteit.

Wij steunen onder andere:

  • Empowerment en bewustwordingsprogramma’s gericht op vermindering van misbruik van jonge meisjes en vrouwen.
  • Trainingsprogramma’s gericht op zelfontwikkeling en maatschappelijke vaardigheden.
  • Rehabilitatieprogramma’s voor zwerfkinderen en jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest.
  • Opvang voor dakloze en verwaarloosde vrouwen en mannen.
  • Sociale en culturele voorzieningen en activiteiten voor ouderen, kinderen en gehandicapten.
  • Noodhulp. Voorzieningen in de eerste levensbehoeften van mensen in nood. Zoals eten, drinken en herstel c.q. bouw van huizen.