Skip to main content

Indiase Norbertijnen

In de hulp aan de armen in India spelen kerkelijke organisaties een belangrijke rol. Een bekend voorbeeld zijn de opvanghuizen voor stervenden van de zusters van Moeder Teresa van Calcutta. Maar ook veel andere religieuze zusters en broeders ontwikkelen initiatieven op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sociaal werk.

Zo zetten ook de Indiase Norbertijnen zich al jaren in voor kinderen, jongeren, zieken, kwetsbare en achtergestelde groepen. Vaak juist op plekken en in situaties die geen prioriteit hebben van de overheid.