Skip to main content

Fonds van de armsten

India kent geen vangnet voor mensen die in een noodsituatie verkeren. Er is geen werkeloosheidsuitkering, geen studiebeurs en geen arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Regelmatig ontvangt Solidair met India – via onze plaatselijke partners – verzoeken voor steun in individuele noodsituaties. Bijvoorbeeld voor acute medische hulp, huisvesting, een opleiding of het opzetten van een bedrijfje.

Met een bijdrage uit het ‘Fonds van de armsten’ verandert een uitzichtloze situatie in een kans.