Skip to main content

Educatie

Goed onderwijs is een waardevolle investering in de toekomst van kinderen. Helaas is dit voor veel kinderen in India een ongekende luxe. In sommige streken zijn nauwelijks scholen en de kwaliteit van het onderwijs is vaak onder de maat. Ouders zijn over het algemeen niet in staat de kosten van onderwijs te dragen. Veel kinderen kunnen daarom niet naar school. Ze zwerven op straat of moeten werken.

Wij steunen onder andere:

  • de bouw van scholen op plaatsen waar geen of onvoldoende onderwijsvoorzieningen zijn.
  • de bekostiging van leermiddelen en salarissen van onderwijzend personeel.
  • de aanschaf van computers voor onderwijs en schooladministratie.
  • crèches voor de jongste kinderen, zodat ouders kunnen werken.
  • materialen en gereedschappen voor scholing en beroepstraining.