Skip to main content

Vastenproject 2021 voor verbetering inkomen in dorpen rondom Jabalpur, India

By 18 februari 2021februari 22nd, 2021Algemeen, Organisatie
Solidair met India_Vrouw in haar eigen winkeltje

Met dit project kan deze vrouw het assortiment van haar winkeltje uitbreiden, zodat ze haar gezin kan onderhouden.

Vastenproject 2021 voor verbetering inkomen in dorpen rondom Jabalpur, India

Samen met de parochies die op een bijzondere manier verbonden zijn met de Norbertijnen, vragen we in de veertigdagentijd aandacht voor een project dat zorgt voor bestrijding van armoede op het platteland van India. De ondersteuning is een passend cadeau aan de Norbertijnenorde die dit jaar haar 900-jarig bestaan viert.

Japalpur op de kaart van IndiaZelfvoorzienend worden

De stichting Solidair met India heeft haar wortels in de Abdij van Berne. Het project is gericht op verbetering van de inkomsten van 45 personen op het platteland van Jabalpur / Jamtara. Als gevolg van grote werkloosheid, hebben deze mensen een gebrek aan eten en een slechte gezondheid. Ze hebben geen financiële middelen om kleinschalige activiteiten te starten, waarmee zij inkomsten genereren en zelfvoorzienend kunnen worden. Via dit project kunnen mensen gaan werken en zelf inkomsten verwerven. Daarmee verbeteren hun levensomstandigheden.

Materialen én ondersteuning

Via het project worden 45 personen (6 families en 11 individuele personen) geholpen bij het opzetten van activiteiten, zoals het starten van kleine winkels en een schoonheidssalon; reparatie van mobiele telefoons; de aanschaf van naaimachines en verhuurmaterialen voor evenementen. Met het projectbudget worden zowel materialen aangeschaft als ondersteuning verleend bij de opzet en uitvoering van de activiteiten. Tevens wordt dit ingezet voor de organisatie en monitoring van dit project door de Norbertijnen van de abdij van Jamtara in India. In de abdijkerk in Heeswijk-Dinther staat in de veertigdagentijd een kleine tentoonstelling over India.

De looptijd van het project is 6 maanden en de totale kosten van het project bedragen 22.800 euro. Van dit bedrag wordt 11.300 euro gedekt door een lokale bijdrage. Het resterende bedrag van 11.500 euro hoopt Solidair met India te verkrijgen middels het project in de 40-dagentijd.

Hulp voor de allerarmsten

Draagt u dit project een warm hart toe, maak dan een bedrag over naar bankrekeningnummer NL18 RABO 0120 1106 60 t.n.v. Solidair met India, onder vermelding van project 40-dagentijd of stop uw bijdrage in een envelop en deponeer deze in de brievenbus van de Abdij van Berne of de kerk in Dinter, Loosbroek of Berlicum/ Middelrode Dinther onder vermelding van Solidair met India – project veertigdagentijd.

————————–

Abdij van Berne

Al meer dan 80 jaar hebben de norbertijnen uit Heeswijk-Dinther een bijzondere band met India: sinds 1923 zijn er 50 missionarissen van Berne uitgezonden naar India. Zij hebben daar voor kortere of langere tijd geleefd en gewerkt. Met en tussen de mensen. Zij hebben de norbertijnse geest van gemeenschapsleven en solidariteit met de allerarmsten uitgedragen. En niet zonder resultaat. Vele jonge Indiërs volgden hun voorbeeld en kozen voor een leven als norbertijn.

Vanaf 1984 vormen de Indiase norbertijnen een zelfstandige gemeenschap. Hun hoofdvestiging is de Abdij van Jamtara bij Jabalpur. Inmiddels werken er norbertijnen in de sloppenwijken van Mumbai, onder de vissers van Kerala, op het platteland van Uttar Pradesh en Bihar en tussen de leerlooierijen in de voorsteden van Trichy. Daarnaast zijn er norbertijnen werkzaam in parochies in en rond Jabalpur en op andere plaatsen. Naast het werk in parochies besteden de norbertijnen veel aandacht aan scholing, onderwijs, gezondheidszorg en sociaal werk. Zij zijn ter plekke coördinator, begeleider en uitvoerder voor de projecten van Solidair met India, zodat continuïteit door de jaren heen is gewaarborgd.