Skip to main content

Vastenactie 2019

By 23 januari 2019Geen categorie

Dit jaar wordt tijdens de Vastenactie wederom een project ondersteund van de Stichting Solidair met India, gevestigd in de Norbertijner Abdij van Berne te Heeswijk. De uitvoering gebeurt door fr.  Antoni Samy o.praem. van de Norbertijnen van Jamtara. Het betreft een project om de economische omstandigheden voor de bewoners van de omliggende dorpjes van Jabalpur te ondersteunen.

De Norbertijner parochies in Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Berlicum-Middelrode, Tilburg, Engelen, Bokhoven, en de Abdijkerk van Berne hebben samen dit project uitgezocht.

De dorpen Paraswara, Jamtara and Saliwada

De dorpen liggen in de deelstaat Madhya Pradesh. De bewoners van deze dorpen beschikken over onvoldoende financiële middelen om verbetering aan te brengen in hun leefomstandigheden. De inkomsten die verkregen worden uit seizoensarbeid en als dagloner zijn minimaal. Ze kunnen er nauwelijks van rondkomen en er zijn geen financiële middelen om inkomens genererende activiteiten te ontplooien. Ook is er veel analfabetisme zodat men alleen maar de laagst betaalde banen krijgt.

Om de economische omstandigheden van 84 families te verbeteren worden er middelen ter beschikking gesteld om aanvullend inkomen te genereren. Hierover is overleg geweest met de bewoners om te bespreken wat de mogelijkheden zijn en waar hun interesses liggen.

Daaruit is het volgende voortgekomen:

4 families krijgen hulp bij het opzetten van een groentewinkeltje € 1.500,=

2 families krijgen hulp bij het opzetten van een vleeswinkeltje € 800,=

30 vrouwen gaan kaarslontjes maken voor de verkoop € 1.470,=

30 landbouwers worden voorzien van zaden en mest € 1.495,=

15 families krijgen ieder 2 geiten € 2.200,=

3 families gaan bakstenen maken € 2.400,=

Uw gift wordt door Vastenactie met 50% verhoogd.

Om een optimaal resultaat te behalen worden de families begeleid in het opzetten van deze activiteiten.

Mocht u de Vastenactie willen ondersteunen dan kan dit op rekeningnr. IBAN NL18RABO0120110660 van Stichting Solidair met India o.v.v. Vastenactie, door contant geld via het vastenzakje in de kerken of via de eenmalige machtiging aan het vastenzakje met vermelding projectnummer 401225