Skip to main content

Vastenactie 2018

By 24 januari 2018Geen categorie

Dit jaar wordt tijdens de Vastenactie een project ondersteund van de Stichting Solidair met India, gevestigd in de Norbertijner Abdij van Berne te Heeswijk. De uitvoering gebeurt door de Norbertijnen van Jamtara. Het betreft het bouwen van 10 toiletten, opstarten van een coöperatie voor 5 vrouwen en hun gezinnen en beroepsonderwijs voor 20 kinderen.

De Norbertijner parochies in Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Berlicum-Middelrode, Tilburg, Engelen, Bokhoven, Hierden en de Abdijkerk van Berne hebben samen dit project uitgezocht.

Op de Nilgiriheuvel in de deelstaat Tamil Nadu nabij Ooty ligt Kovilmedu village.

Het dorpje ligt tegen een zeer schuine helling aan de rand van de wildernis op 2500 meter hoogte en is door de ligging niet bereikbaar voor auto’s.

De inkomsten van de tribale bewoners zijn zeer laag. Het zijn meestal dagloners die op de nabijgelegen thee en groenteplantages werken. Ze bezitten geen grond en zijn afhankelijk van de grootgrondbezitters. Bovendien is het werk seizoensafhankelijk en kan men nauwelijks of niet rondkomen van deze inkomsten.

Fr. Benjamin, een Indiase Norbertijn voelt zich erg betrokken bij deze bewoners en wil de levensomstandigheden verbeteren.

Met de opbrengst van de Vastenactie worden 10 toiletten aangelegd, wordt er een coöperatie opgericht en onderwijs gegeven voor 20 kinderen. De totale kosten bedragen € 24.255,=. Hiervan draagt de Vastenactie € 8.085,= bij.

Toiletten

In het verleden zijn er al toiletten aangelegd, maar bij een aantal huisjes is dat nog niet het geval. Omdat er geen toiletten en wasgelegenheden zijn, betekent dit de mensen naar buiten moeten om hun behoefte te doen of zichzelf te wassen. Dit is een onhygiënische situatie en is een gevaar voor de gezondheid. En vooral voor vrouwen en meisjes is het ook een onveilige situatie. Zij gaan voor zonsopgang en na zonsondergang, zodat ze niet gezien worden. Dit levert echter gevaarlijke situaties op in verband met de aanwezigheid van wilde dieren zoals slangen, tijgers en olifanten.

Oprichten coöperatie landloze vrouwen

De bedoeling is dat 5 vrouwen gaan samenwerken in een coöperatie. Hiermede kunnen ze extra inkomsten genereren voor hun gezinnen.  Ze hebben al veel ervaring opgedaan als landarbeiders en kunnen hun opgedane kennis delen. Ze bepalen zelf wat er geplant gaat worden en waar de oogst verkocht zal worden. Een gedeelte van de opbrengst zal weer opnieuw geïnvesteerd worden. Behalve dat het extra inkomsten oplevert, geeft het ook zelfvertrouwen. Om dit op te kunnen zetten dienen materialen aangeschaft te worden zoals gereedschap, zaden, vervoer en een dieselmotor om het land te kunnen irrigeren.

Onderwijs voor 20 kinderen uit arme families

Om de cirkel van armoede te doorbreken  zijn veel ouders bereid om offers te brengen om hun kinderen naar school te laten gaan. Ze zijn dan ook bereid om te betalen aan de studies, maar zijn daar niet helemaal toe in staat.

Er zijn 20 gemotiveerde kinderen geselecteerd om hun school af te maken c.q.  een beroepsopleiding te volgen, zodat ze betere toekomstmogelijkheden hebben. Voor de meisjes voorkomt dit, dat ze al vroeg uitgehuwelijkt worden.

 

Mocht u de Vastenactie willen ondersteunen dan kan dit op rekeningnr. IBAN NL18RABO0120110660 van Stichting Solidair met India o.v.v. Vastenactie, door contant geld via het vastenzakje in de kerken of via de eenmalige machtiging aan het vastenzakje met vermelding projectnummer 400354