Sneha Welfare Society is een hulporganisatie die zich bevindt midden tussen 2 kolonies in het Wayanad District. De mensen die in dit gebied wonen zijn veelal ongeletterd en proberen als dagloner een inkomen te verdienen. Ze leven van dag tot dag, waarbij lezen, schrijven en sparen voor morgen voor hen een onbekend iets is. Ook worden ze bij hun zoektocht naar werk en inkomen uitgebuit door tussenpersonen.

Om deze mensen hulp te bieden, zijn er bij de start van dit project, onder leiding van Sneha Welfare Society, 59 zelfhulpgroepen (SHG’s) gevormd voor met name vrouwen. Het doel van dit project is een goede coördinatie van de programma’s van Sneha Welfare Society in de dorpen. Programma’s waarin de arme vrouwen hulp wordt geboden bij het lezen en schrijven van rapporten van de SHG bijeenkomsten, financiële scholing in het bewaren, uitlenen, en terugbetalen van geld van de zelfhulpgroep en de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen. De kosten bedragen € 2.000,=.

Ja, ik steun dit project

Projectnummer 38954
  • € 0,00
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.