Diverse gezinnen wonen in zeer armoedige huizen en hebben. Ondanks het feit dat ze soms wat financiële ondersteuning van de regering krijgen zijn er onvoldoende middelen om deze huizen op te knappen of een nieuwe woning te bouwen. In het gebied, waar men regelmatig te maken heeft met moessons, is het erg belangrijk dat deze bewoners beschikken over adequate huisvesting. Er is een short list gemaakt van 15 hulpbehoevende gezinnen, die als eerste in aanmerking komen. De bewoners zelf zijn werkzaam als dagloner. Zij kunnen vaak amper in hun dagelijkse levensbehoefte voorzien. In een aantal gevallen zijn er zelfs onvoldoende middelen om de kinderen goed onderwijs te laten volgen. Over geld voor verbetering van de bestaande woning of bouw van een nieuwe woning beschikt men al helemaal niet.

De totale kosten bedragen € 46.294,- Hiervan wordt lokaal bijgedragen € 25.400,= door middel van arbeid en subsidie van de overheid. Er is een tekort van € 20.894,-=.

Gemiddeld is per huisje nodig € 1.392,=

Ja, ik steun dit project

Project 36921
  • € 0,00
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.