Skip to main content

Overeenkomst periodieke gift

Giften zijn van groot belang om ook de komende jaren projecten in India te kunnen blijven steunen. Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan Stichting Solidair met India, kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. Ze geven óns de zekerheid om het werk te kunnen blijven doen en ú een belastingvoordeel. Dit kan door middel van een overeenkomst periodieke gift.

Na invulling van de overeenkomst kunt u deze zenden naar:

Stichting Solidair met India
Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk

Wij vullen de overeenkomst verder in en retourneren 1 exemplaar voor uw eigen administratie.