Skip to main content

Raad van Advies

Ter ondersteuning van onze activiteiten is er een Raad van Advies opgericht. Deze mensen hebben zich verbonden aan onze Stichting, omdat zij zich kunnen vinden in de doelstellingen en onze werkzaamheden in India een warm hart toedragen.

W.T.G. (Wim) Bens MBA (1960) Heesch, werkt sinds 1980 bij de Coöperatieve Rabobank en vervult sinds 1992 directiefuncties bij diverse lokale banken in Limburg en Brabant, waaronder Bernheze Maasland en Uden Veghel. Van 2012 tot en met 2018 was hij directievoorzitter van Rabobank Tilburg en omstreken. Vanaf 2019 is hij voorzitter van de ZLTO. Naast zijn werk is de heer Bens lid van de Raad van Toezicht van Rabobank Foundation en voorzitter van de Raad van Commissarissen van  Rural Fund BV

Drs. J.W.M. (Ans) Buys (1949) Heusden. Vanaf 1971 werkzaam in het onderwijs achtereenvolgens als lerares Nederlands, adjunct-directeur onderwijsontwikkeling en personeel, rector van het Sint-Janslyceum in Den Bosch en vanaf 2002 directeur van Fontys Lerarenopleidingen in Tilburg. Landelijk actief m.b.t. het opleiden van leraren (bijvoorbeeld voorzitter ADEF: algemeen directeurenoverleg educatieve faculteiten). Daarnaast maatschappelijk betrokken als bestuurder en toezichthouder in organisaties op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld CITO) en cultuureducatie (bijvoorbeeld Cultuur Netwerk Nederland).

Mr. P.H.A.M. (Piet Hein) Peters (1947), Rosmalen, vanaf 1975 werkzaam geweest in het notariaat, waarvan de laatste 23 jaar als notaris  in Rosmalen. Familie- en erfrecht was zijn specialiteit. Hij heeft zowel binnen als buiten het notariaat vele bestuursfuncties vervuld. Zo was hij ook actief als bestuurslid en later als voorzitter in de specialistenvereniging EPN (Estate Planners in het Notariaat). Daarnaast was hij veelal bestuurlijk actief op het gebied van onderwijs en kerk.