Organisatie

Het bestuur van Stichting Solidair met India wordt gevormd door:

  • Alex Peters, voorzitter
  • Bert Bouwens, secretaris
  • Jos van der Burght, penningmeester
  • Frank van Roermund o.praem
  • Henk Kappen
  • Marius Menkveld
  • René Kok

Het bureau wordt bemand door:

  • Joke van Zutphen, directeur
  • Diverse enthousiaste vrijwilligers

 

Stichting Solidair met India kan voor advies en begeleiding een beroep doen op experts op medisch, bouwkundig en zakelijk gebied. Zij stellen hun kennis en deskundigheid belangeloos ter beschikking.