Skip to main content

Organisatie

Het bestuur van Stichting Solidair met India wordt gevormd door:

  • Antoine Wintels, voorzitter
  • Henk Kappen, vice-voorzitter
  • Jan Braat, penningmeester
  • René Kok, secretaris
  • Igo van Lin
  • Marius Menkveld
  • Maarten van de Weijer o.praem

Het kantoor wordt bemenst door:

  • Anja Bekkers, directeur
  • Diverse enthousiaste vrijwilligers

 

Stichting Solidair met India kan voor advies en begeleiding een beroep doen op experts op medisch, bouwkundig en zakelijk gebied. Zij stellen hun kennis en deskundigheid belangeloos ter beschikking.