Skip to main content

Missie

Met zeer concrete projecten ondersteunen wij kansarme groepen in India op educatief, sociaal en medisch vlak, ongeacht kaste of religie.
De kernwaarden van onze stichting liggen besloten in het woord solidair. Een krachtig woord waarmee we een gevoel van saamhorigheid en empathie willen uitdrukken.

India is een land vol tegenstellingen. Het platteland ademt rust en ruimte, terwijl in de steden alles en iedereen in beweging is. Tegelijkertijd zie je chaos, onderdrukking en armoede. Met ruim 1,4 miljard inwoners is India vanaf 2023 groter dan China, waardoor 1 op de 5 mensen wereldwijd hier woont. Inmiddels behoort India tot de tien grootste industrielanden, maar de meerderheid van de bevolking merkt nauwelijks iets van de economische groei. Volgens de officiële cijfers leeft 37 procent van de Indiërs onder de armoedegrens, dat is ruim 500 miljoen mensen.