Missie

India is een land vol tegenstellingen. Het land ademt rust en ruimte, maar op hetzelfde moment zie je chaos en onderdrukking. Met ruim 1,1 miljard inwoners is India, na China, het land met de meeste inwoners. India behoort inmiddels tot de tien grootste industrielanden. Maar de meerderheid van de bevolking merkt nauwelijks iets van de economische groei. Van de 1,1 miljard mensen leeft circa 350 miljoen onder de armoedegrens. Dat is meer dan twintig keer de bevolking van Nederland.

Met zeer concrete projecten ondersteunen wij kansarme groepen in India op educatief, sociaal en medisch vlak, ongeacht kaste of religie.

De kernwaarden van onze stichting liggen besloten in het woord solidair. Een krachtig woord waarmee we een gevoel van saamhorigheid en empathie willen uitdrukken. Op de volgende pagina’s worden deze kernwaarden verder uitgewerkt.