Skip to main content
Terug naar projecten

Uttar Pradesh

Uttar Pradesh – hoofdstad Lucknow – een van de noordelijke deelstaten, is wat oppervlakte betreft (236.286 km2) de vierde deelstaat van India en met een bevolking van ruim 170 miljoen een van de dichtstbevolkte regio’s. Het gebied wordt als het ware ‘omkranst’ door de Ganges en de Yamuna, de twee heilige rivieren uit de Indiase mythologie. ‘Solidair met India’ ondersteunt projecten op het achtergebleven platteland, met name in Indara, Ghosi en MIrpur: drie dorpen waar de Norbertijnen zich al vele jaren inzetten voor goed onderwijs en verbetering van de sociale condities. Daarnaast zijn er medische posten. In het gebied wonen veel dalits. Zij nemen in de Indiase samenleving de meest ondergeschikte plaats in. De levensomstandigheden van deze agrarische bevolking zijn zwaar, en vooral meisjes zijn erg kwetsbaar. Door gebrek aan kennis over hygiëne en voeding ontstaan er ziektes en andere gezondheidsproblemen. Analfabetisme komt veel voor, vooral bij vrouwen en meisjes. Dit wordt veroorzaakt door de traditionele achterstelling van vrouwen (de vrouw staat ten dienste van de man) en de strenge scheiding van seksen. De achtergestelde positie van vrouwen is zelfs zichtbaar in de bevolkingsstatistieken. Hun levensverwachting is fors lager dan die van mannen, vanwege de al van kinds af aan sterk achtergestelde positie, de vroege vruchtbaarheid en het hoge sterftecijfer tijdens zwangerschap of geboorte. Ongeletterdheid en enorme armoede vormen de hoofdoorzaken van deze achtergestelde positie van vrouwen.

Project 33050 – Ondersteuning schoolkinderen in Indara

Project 33051 – Goed onderwijs in Mirpur

Project 33506 – Werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg in Hardoi