De deelstaat Karnataka, vroeger bekend als Mysore, ligt aan de westkant van het Deccan Plateau. Met een bevolking van ruim 53 miljoen mensen en een oppervlakte van 192.204 km² behoort Karnataka tot de grotere deelstaten van India. Bangalore, de hoofdstad van Karnataka, is een moderne stad met high-tech industrie. ‘Solidair met India’ ondersteunt ontwikkelingsprojecten onder meer in Bangalore en in achtergebleven plattelandsgebieden van N.R.Pura en Gulbarga. Gulbarga is een zeer arme, achtergebleven regio. Het analfabetisme is hoog. Veel kinderen werken in kleine winkeltjes of in de landbouw.

Projectnr. 36920, vervolgonderwijs meisjes in NR Pura

Projectnr. 36113, Lopende kosten jongenskostschool Gulbarga

Projectnr. 36114, boarding voor meisjes in Gulbarga

Projectnr. 36110, Lopende kosten Berny school Gulbarga

Projectnr. 36135, Buitenschools onderwijs voor kinderen in Gulbarga

Projectnr. 36080, Kosten overgangshuis voor kinderen die met justitie in aanraking zijn geweest, Bangalore

Projectnr. 36220, Vrouwengroepen N.R. Pura