Brochure schenken en nalaten

By | Geen categorie

Met trots presenteren wij onze nieuwe brochure schenken en nalaten.  Schenkingen zijn voor ons van groot belang om ook de komende jaren projecten in India te kunnen blijven steunen. Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan Solidair met India, kunt u dat  doen middels een eenmalige of periodieke gift. Wilt u ook na uw leven onze projecten blijven steunen? Dan zou u kunnen overwegen om Solidair met India op te nemen in uw testament.

Alle informatie hierover en de fiscale gevolgen vindt u in de Brochure schenken en nalaten.

Wat hebben we gerealiseerd in 2016

By | Geen categorie

Verslag over onze projecten in 2016

De Stichting Solidair met India is in de navolgende 7 deelstaten actief:

Uttar Pradesh, Jharkand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka en Kerala.

Ook in dit verslagjaar 2016 heeft directeur Joke van Zutphen samen met de projectcoördinator voor heel India fr. Francis Xavier o.praem., tweemaal gedurende ruim vier weken onze projecten geïnspecteerd. Tevens werd met de projecthouders de urgentie van nieuwe projecten besproken en beoordeeld.

Read More

Uitbreiding Abt Baetenschool gestart

By | Algemeen

De Abt Baetenschool is in 2005 gestart. De school ligt in Maharajpur, zo’n 20 km van de stad Jabalpur, in de deelstaat Madhya Pradesh en telt 575 leerlingen. Momenteel kunnen deze kinderen les volgen tot de 8th standaard. Om hun school te kunnen afmaken, is echter uitbreiding nodig tot de 12th standaard. Daarvoor zijn extra lokalen nodig. De financiering hiervan is inmiddels rond en dat is fantastisch. Er is nu gestart met de bouw van 6 extra klaslokalen.

Sponsorloop Fioretti College voor toiletten op Indiase school

By | Geen categorie

De onderbouwleerlingen van het Fioretti College in Veghel gaan zich opnieuw inzetten voor Stichting Solidair met India. De stichting, die verbonden is aan de Abdij van Berne in Heeswijk, zet onderwijsprojecten op in de armste gebieden in India. Onderwijs is de sleutel om de spiraal van armoede en kinderarbeid te doorbreken.
Afgelopen schooljaar is er € 9.500,- ingezameld en kon een schoolbus worden aangeschaft voor een plattelandsschool in het plaatsje Gulbarga. Maar liefst 55 kinderen, die te ver in het buitengebied wonen, kunnen sindsdien ook naar school.
Dit jaar zamelen de leerlingen geld in voor een school in Tiruvettriyur. Met het geld wordt een unit gebouwd met 14 fatsoenlijke toiletten, want de huidige sanitaire voorzieningen zijn erbarmelijk.
Alle leerlingen hebben een informatieve gastles gehad, verzorgd door de stichting. Tijdens de lessen Mens & Maatschappij werd dieper ingegaan op het land, de cultuur, de bevolking, de hygiëne en het project.